Toepassingsgebieden afvalverwerking en afvalbeheer

Haal meer rendement uit uw afvalstroom
Of het nu gaat om huisvuil, bouwafval, industrieel of medisch afval, NRT heeft de technische oplossingen om alle mogelijke afvalstromen te scheiden, sorteren, verkleinen, recyclen en te verwerken tot nieuwe energie.

Door afvalverwerking slim en efficiënt te organiseren, is afval niet langer vooral een bron van vervuiling en een bedreiging voor ons milieu en de volksgezondheid. Met de juiste technische partners scheiden en reduceren we uw afvalstromen, winnen we herbruikbare grondstoffen en produceren we (bio)-energie.

“NRT is als een vis in het water als we vragen krijgen voorgelegd waarvoor nog geen oplossing bestaat. Door bestaande kennis en technieken op nieuwe manieren te combineren, zorgen wij voor passende en effectieve oplossingen voor heel diverse afvalvraagstukken.”

Afvalverwerking en afvalbeheer

Waste to energy
Afval omzetten in energie kan op oneindig veel manieren. Het proces begint altijd met het scheiden van afval in waardevolle grondstoffen en restafval.

Door de hoog energetische delen van de reststroom om te zetten in warmte, wordt energie teruggewonnen. Met innovatieve technieken zorgen we voor minder schadelijke uitstoot, als gunstig alternatief voor fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Shredden
Van HDD shredders tot aan complete multifunctionele shredderinstallaties; NRT beschikt over uitgebreide kennis en ervaring én een breed scala van toepassingsmogelijkheden van shredders.

Als specialist in verkleinen weten we als geen ander hoe belangrijk het is om afval effectief te verkleinen, als onderdeel van afvalrecycling.
NRT doet dit functioneel, duurzaam en betaalbaar.

Afval sorteren en scheiden
Een van de belangrijkste stappen in het afvalverwerkingsproces is het zorgvuldig scheiden en sorteren van afval. Vooral het sorteren van specifieke onderdelen en grondstoffen vraagt om de juiste kennis en techniek.

NRT heeft de kennis en ervaring om effectieve en praktische afvalscheidingssystemen en afvalsorteersystemen te ontwikkelen en te bouwen.

Biovergisting
Biovergisting – ofwel het omzetten van biomassa zoals GFT, mest, bermgras of slib in biogas – speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Met de juiste kennis en techniek ontwikkelt en bouwt NRT passende installaties op het gebied van allesvergisting, co-vergisting, mestvergisting en slibvergisting. Vervolgens leveren we de kennis om met warmtekrachtkoppeling op maat het geproduceerde biogas om te zetten in onder meer warmte, elektriciteit en groengas.
Afval recyclen
Een gezonde toekomst vraag om duurzame afvaloplossingen. Dat maakt zoveel mogelijk afval recyclen belangrijker dan ooit.

NRT draagt daaraan bij door mee te denken met haar opdrachtgevers over duurzame en praktische manieren om afval maximaal te recyclen. Door bestaande kennis en techniek creatief in te zetten, levert uw afval straks meer op dan u had gedacht.

Transport & Opslag
Als onderdeel van een compleet afvalconcept of als losse vraag, NRT biedt uitgebreide mogelijkheden voor het inzamelen, scheiden, opslaan en vervoeren van afval over weg en water.

Bij zowel het opslaan als transporteren – al dan niet op uw eigen bedrijfsterrein, zorgen we voor optimale afvalverpakking en veiligheid.

Toepassingsgebieden

door mei 2, 2021

NRT Projecten

Gegarandeerd veilige, verantwoorde en duurzame verwerking van afvalstromen.

  • Merkonafhankelijk
  • Specialistische kennisteams
  • > 30 jaar kennis en ervaring
Op zoek naar meedenkers en aanpakkers die u helpen efficiënt en duurzaam uw afval te recyclen en te verwerken?